Software

Archiveringssoftware, het digitaal organiseren en beheren van uw archieven, is voor organisaties een uitkomst. ArchiveX heeft hiervoor een digitale archiefkast beschikbaar. Uw archieven, dossiers en documenten zijn:
  • snel te vinden
  • overal en altijd op te vragen, conform overeengekomen authorisaties
  • uniform ingericht (data, barcodering, kleurherkenning, etc.)
  • goed te beveiligen

                                            

ArchiveX Solutions heeft hiervoor verschillende oplossingen, waaronder: ArchiveX Data
Management (ADM) software.

  • ADM document- en dossiervolgsysteem, t.b.v. het dagelijks beheer!
  • ADM Scanning
  • ADM Viewer
  • ADM Datacapture

  • Tabcolor voor labels/etiketten (data, barcodering en/of kleurcodering)